Category Archives: furniture for children

K výběru mš je třeba brát velmi vážně

Komunikace s vrstevníky, uvědomění si vlastního “Já”, práce v kolektivu – všechny tyto dovednosti si osvojujeme dítětem během návštěv mš. Tak jako na dnešek státní školky fyzicky nemůže pojmout v sebe potřebný počet dětí stále větší oblibu u mladých rodičů

Výber škôlky by sa malo zaobchádzať veľmi vážne

Komunikácia s rovesníkmi, vedomie ja, tímovej práce – všetky tieto zručnosti získané dieťa počas návštevy materskej školy. Ako dnes, verejné materské školy nemôže fyzicky ubytovať požadovaného počtu detí čoraz viac populárne medzi mladými rodičia sú súkromné materské školy. Výber škôlky

Do wyboru przedszkola trzeba traktować bardzo poważnie

Komunikacja z rówieśnikami, świadomość własnego “Ja”, praca w zespole – wszystkie te umiejętności są nabywane dzieckiem podczas wizyty w przedszkolu. Tak jak do tej pory publicznego przedszkola fizycznie nie mogą pomieścić się wymagana liczba dzieci, coraz większą popularnością wśród młodych